Historie

Fra smie til fabrikk

I 1923 startet fabrikant Henrik Zetterberg firmaet A. Zetterbergs Smidesverkstad under relativt beskjedne former med kun 3 ansatte på verkstedet.

I 1925 ble det første lasteplanet for biler presentert. Karosseriet til en T-Ford ble kuttet bak og en liten lasteseng ble bygget på chassiset.

I 1929 ble den første tippeanordningen produsert, først håndsveivet, men snart med motordrift.

I 1930 ble tippeanordningen supplert med hydrauliske trykksylindere.

I 1938 overtok Henriks sønn Göte Zetterberg som administrerende direktør, bare 17 år gammel. Navnet på selskapet ble endret til A. Zetterbergs Mek. Verkstad.

I 1959 ble selskapet omdannet til aksjeselskap under navnet AB Zetterbergs Mek Verkstad.

Selskapet ekspanderer

I 1972 flyttet selskapet til en nybygd fabrikkbygning på drøyt 8.000 m².
Sannsynligvis var den investeringen en av de største og viktigste beslutningene i vår historie.
Utvidelse har siden skjedd med forsamlingshall og overflatebehandling i 1988 og ny tørkehall i 2008. I dag dekker lokalene ca 13.325 m² under tak.

Frem til 1988 var selskapet eid av Zetterbergs-familien, og havnet deretter på børsen.

I kjølvannet av 90-tallskrisen havnet hovedeierskapet på finske hender. I 2000 ble konsernet Zetterbergs da tilhørt kjøpt ut av aksjemarkedet og ble et heleid datterselskap av finske Partek Oy og etter noen år til finske Kone Oy.

Vi investerer i svensk produksjon

I 2005 kjøpte daværende administrerende direktør Torbjörn Eriksson sammen med nåværende administrerende direktør Lars Erfäldt selskapet tilbake til Sverige og et lokalt eierskap.

I dag er administrerende direktør Lars Erfäldt hovedeier i selskapet med resten av selskapets ledelse som medeiere.

At et selskap fortsatt vil eksistere etter 100 år er ikke gitt. De fleste av våre konkurrenter har minst én konkurs i boks i løpet av den tiden. Til tross for vår lange historie, er det ikke noe vi har – og det er vi stolte av.

I dag er Zetterbergs en liten, men fortsatt viktig del av Sveriges bil- og verkstedindustri, med en klar ambisjon om å fortsette å utvikle våre produkter og vår virksomhet her i Sverige. Vi markedsfører oss helt klart som «Made in Sweden».

Godt forankret i eiere og styre er det en retning om at virksomheten i hovedsak skal drives i Östervåla, og at vi skal sikre selskapets videre eksistens her.
Et tydelig bevis på det er våre investeringer i automatisert og rasjonell produksjon.

Med vår rike historie bak oss, fortsetter vi å skape et vellykket selskap.

Historiske bilder

Se bilder fra selskapets tidlige år der Zetterbergs gikk fra å produsere smideler til lokale aktører og deretter fokuserte mer på tipppåbygg for lastebiler.

 

Sideinnhold

Vil du vite mer om oss!?

I våre sosiale medier finner du mer om dagens Zetterbergs.