Box 5, 740 46 Östervåla

Kvalitet og miljø

Zetterbergs IndustriSystem

Hos Zetterbergs jobber vi etter de felles prinsippene «Zetterbergs IndustriSystem», ZIS. Med deres hjelp øker vi kompetansen, øker produktiviteten og utvikler vår virksomhet gjennom kontinuerlige forbedringer.

ZIS inneholder verdiene, prinsippene og prioriteringene som styrer oss på kort og lang sikt i vårt daglige arbeid. Verdiene er stabile over tid og er utgangspunktet for vår virksomhet. Prinsippene beskriver hvordan vi tenker og hvordan vi handler. Prinsippene styrer også vårt valg av arbeidsmetode. Ved å velge riktig måte å jobbe på oppnår vi ønsket resultat. Tilbakemelding skjer ved å følge opp resultatene. Så kan vi se om vi har brukt riktig arbeidsmetode eller om det er forbedringspotensial.

Våre prinsipper

ZIS er symbolisert ved en dumperpåbygg på en lastebil. Vi setter kunden først i alt vi gjør, derfor har vi plassert kunden i førerhuset foran. I rammeverket ligger våre to grunnprinsipper, som understøtter virksomheten; stabile prosesser og standardiserte arbeidsmetoder. «Vi» er sentralt plassert på dumperen for å vise viktigheten av at vi sammen streber mot samme mål, hvor alle har ansvar for å gjøre det riktige på alle nivåer. Hele driften er forbruksstyrt. Over dette må det alltid hvile en gjensidig respekt. Gjennom kontinuerlige forbedringer i samarbeid med våre kunder kan vi som selskap være i forkant.

Miljø

Innen Zetterbergs jobber vi hele tiden med å redusere og forebygge belastninger på miljøet og jobber med kontinuerlige forbedringer på dette området.

Miljøarbeid innebærer at:

  • Vi overholder gjeldende lover og krav som stilles til virksomhet på miljøområdet.
  • Vi jobber forebyggende for å forhindre utilsiktede utslipp.
  • Vi jobber med å vurdere på forhånd miljøkonsekvensene av en ny eller endret drift.
  • Vårt miljøarbeid skal ha fokus på effektiv energi- og ressursbruk.
  • Vi minimerer bruken av materialer som er helse- eller miljøskadelige.
  • Vi gir ressurser til opplæring, kompetanseheving og erfaringsutveksling både for lederfunksjoner og for alle ansatte.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i vår virksomhet skal være slik at de som jobber hos oss ikke lider av dårlig helse eller blir skadet på grunn av arbeid og at de trives og kan utvikle seg både faglig og som individ. Arbeidsmiljøarbeid skal gjennomsyre beslutninger som tas og aktiviteter som gjennomføres.

Retningslinjer

Våre retningslinjer finner du i sin helhet her.

ISO-sertifisering

Zetterbergs er sertifisert etter kvalitet (ISO9001), miljø (ISO14001) og arbeidsmiljø (45001). Gjennom sertifiseringene får vi et tydeligere og mer strukturert arbeid for å utvikle oss videre. Med fokus på kvalitet, miljø og arbeidsmiljø viser vi våre kunder at vi er en stabil og pålitelig leverandør i lang tid fremover.

ISO-certifikat.

Sideinnhold

Følg oss gjerne!

Få et innblikk i hva som skjer på Zetterbergs.