Historia

Från smedja till fabrik

1923 startade fabrikör Henrik Zetterberg firman A. Zetterbergs Smidesverkstad under relativt blygsamma former med endast 3 anställda i verkstaden.

1925 presenterades det första lastflaket för bil. Karossen på en T-Ford kapades baktill
och på chassit byggdes ett litet lastflak.

1929 tillverkades den första tippanordningen, först handvevad men snart med motordrift.

1930 kompletterades tippanordningen med hydrauliska tryckcylindrar.

1938 fick Göte Zetterberg ta över, endast 17 år gammal.
Namnet på firman ändrades till A. Zetterbergs Mek. Verkstad.

1959 ombildades firman till aktiebolag under namnet AB Zetterbergs Mek Verkstad.

Företaget expanderar

1972 flyttade företaget till en nybyggd fabriksfastighet på dryga 8000 m².
Förmodligen var den investeringen en av de största och viktigaste besluten i vår historia.
Utbyggnad har sen skett med monteringshall och ytbehandling år 1988 samt en ny torkhall år 2008. Idag omfattar lokalerna ca 13.325 m² under tak.

Fram till 1988 ägdes företaget av familjen Zetterbergs, för att sedan hamna på börsen.

I spåren av 90-talskrisen hamnade huvudägandet i finska händer . År 2000 köptes den koncern Zetterbergs då tillhörde ut från börsen och blev ett helägt dotterbolag till finska Partek Oy och efter ytterligare några år finska Kone Oy.

Vi satsar på svensk produktion

2005 köpte dåvarande VD Torbjörn Eriksson tillsammans med nuvarande VD Lars Erfäldt  tillbaka företaget till Sverige och ett lokalt ägande.

Idag är VD Lars Erfäldt huvudägare av bolaget med övriga företagsledningen som delägare.

Att som företag finnas kvar efter 100 år är ingen självklarhet. De flesta av våra konkurrenter har åtminstone en konkurs i bagaget under den tiden. Trots vår långa historia är det inget vi har – och det är vi stolta över.

Idag är Zetterbergs en liten, men ändå viktig del av Sveriges fordons- och verkstadsindustri, med en tydlig ambition att fortsätta utveckla våra produkter och vår verksamhet här i Sverige. Vi marknadsför oss tydligt med att vi är ”Made in Sweden”.

Väl förankrat hos ägare och styrelse finns en inriktning att verksamheten huvudsakligen ska bedrivas i Östervåla, och att vi ska säkerställa företagets fortsatta existens här.
Tydliga bevis på det är våra investeringar i automatiserad och rationell produktion.

Med vår anrika historia i bagaget fortsätter vi att skapa ett framgångsrikt företag.

Historiska bilder

Se bilder från företagets tidiga år där Zetterbergs gick från att tillverka smidesdetaljer till lokala aktörer för att sedan rikta in sig mer på tippflak till lastbilar.

 

Sidinnehåll

Vill du veta mer om oss!?

I våra sociala medier hittar du mer om dagens Zetterbergs.