Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet


Integritetspolicy


Allmänt:

Zetterbergs Industri AB, organisationsnummer 556296-2760, vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Zetterbergs har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.


Personuppgiftsansvarig:

Zetterbergs är personuppgiftansvarig för behandling av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av Zetterbergs. Information om hur du kontaktar oss finner du i nedanstående kapitel.

Zetterbergs samlar in personuppgifter om dig när du:

  • Anmäler dig som prenumerant av Zetterbergs nyhetsbrev.
  • Gör en intresseanmälan till någon av Zetterbergs produkter.
  • Gör en intresseanmälan till någon av Zetterbergs lediga tjänster.
  • Om det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Zetterbergs.


Cookies:

Gällande cookies använder vi på Zetterbergs en godkänd lösning som följer dig som besökare över hela sidan. Vid första besöket ger vi all information hur vi arbetar med cookies samt låter dig som besökare godkänna eller avböja hanteringen av dina personuppgifter.
Vill du titta på eller ändra dina inställningar för cookies gör du det genom att klicka på den röda ikonen för samtyckesinställningar i det vänstra nedre hörnet på webbsidan.


Hur länge sparas uppgifterna:

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.


Varför behandlar Zetterbergs uppgifter om dig:

Zetterbergs behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar Zetterbergs personuppgifter i syfte att genomföra och administrera intresseanmälningar, säljaktiviteter, försäljningar, garantiåtaganden, rekrytering och felavhjälpning.


Vem lämnar vi uppgifterna till:

Zetterbergs kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Zetterbergs räkning, exempelvis IT-leverantörer, kundtjänstföretag.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Zetterbergs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.


Förändringar av integritetspolicyn:

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. 


Rätt att begära information, rättelser m.m:

Om du inte vill att Zetterbergs behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Zetterbergs. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att avregistrera dig för fortsatta nyhetsbrev.

Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som Zetterbergs behandlar om dig och i vilket syfte. En sådan ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Om du vill begära ut dina uppgifter, eller har frågor om hur vi på Zetterbergs behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@zetterbergs.se.

Följ oss gärna!

Få en inblick i vad som händer på Zetterbergs.