Visselblåsare

Visselblåsarpolicy

På Zetterbergs Industri strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Det är därför viktigt för oss att det finns tydlig information om hur man kan rapportera eventuella oegentligheter konfidentiellt och säkert. Detta gäller såväl för anställda som personer utanför organisationen. Läs mer i vår policy gällande rutinen vid visselblåsning. 

Om du vill visselblåsa till Zetterbergs gör du det via formuläret längre ner på sidan. 

union-jack-g733f64074_640

Whistleblower policy

At Zetterbergs Industri, we strive to have an open and transparent workplace, where abuses should not occur. It is therefore important to us that there is clear information on how to report any irregularities confidentially and safely. This applies to employees as well as people outside the organization. Read more in our policy regarding our whistleblowing process.

If you want to blow the whistle on Zetterbergs, you are welcome to do so via the form further down the page.

Om du vill visselblåsa

Om du vill visselblåsa till Zetterbergs gör du det i formuläret nedan. Ärendet skickas till vår HR-chef för utredning. Du väljer själv om du vill vara anonym eller inte. Observera dock att utan kontaktuppgifter kan vi inte följa upp ärendet med dig.  

In English:
If you want to blow the whistle on Zetterbergs, do so in the form below. The matter is sent to our HR manager for investigation. You choose whether you want to be anonymous or not. Please note, however, that without contact details we cannot follow up on the case with you.

Formulär för att visselblåsa

OBS!
Om du inte anger någon e-post kommer vi inte kunna bekräfta din visselblåsning. 
Processen fortsätter enligt rutin i vår policy ovan. 

Följ oss gärna!

Få en inblick i vad som händer på Zetterbergs.