Intyg

Registrera överlämnandeintyg

Av komplett monterad byggnation

Du som kund till Zetterbergs Industri AB levererar ut en komplett monterad byggnation från Zetterbergs och behöver fylla i ett överlämnandeintyg, enligt direktiv i medskickat dokument.

Som ikraftträdande datum för gällande garanti gäller datum för överlämnande av komplett utrustning till kund, dock senast 2 månader efter påskrivet leveransdokument från Zetterbergs, om inget annat avtalats. 

OBSERVERA!
Formuläret nedan skall fyllas i och skickas in till Zetterbergs Industri AB fullständigt ifyllt för att garantiåtaganden skall gälla.  

Fyll i formulär

Fält markerade med * är obligatoriska att fylla i för att kunna skicka in formuläret.

Uppgifter från Zetterbergs intyg

Uppgifter om mottagande kund

Uppgifter från ansvarig överlämnare

Vi sparar ditt överlämnandeintyg i vårt system på obestämt tid som ett underlag för eventuellt kommande ärenden gällande denna byggnation.

Om det skulle uppstå problem vid inskick, vänligen hör av dig till oss.
Telefon: +46 (0)292-705 28
E-post: service@zetterbergs.se

union-jack-g733f64074_640

Handing-over

certificate

As a customer to Zetterbergs Industri AB you hand over a complete construction from Zetterbergs and need to fill in a handover certificate, according to directives in the accompanying document.

The effective date for the current warranty is the date of handover of complete equipment to the customer, however no later than 2 months after the signed delivery document from Zetterbergs, unless otherwise agreed.

NOTE!
The form below must be completed and sent to Zetterbergs Industri AB completely filled in for the warranty obligations to apply.

Create certificate

Fields marked with * are mandatory in order to submit the form.

Information to be taken from Zetterberg's certificate

Information about receiving customer

Details of the handover

We save your handover certicicate in our system indefinitely as a basis for any future cases regarding this constraution.

If there are any problems with the submission, please contact us.
Telefon: +46 (0)292-705 28
E-post: service@zetterbergs.se

Följ oss gärna!

Få en inblick i vad som händer på Zetterbergs.