Mottagningsbevis

Registrera mottagningsbevis

Du har mottagit en levererad sats från Zetterbergs Industri AB och behöver fylla i ett mottagningsbevis och monteringsintyg, enligt direktiv i medskickat dokument.

Som ikraftträdande datum för gällande garanti gäller datum för överlämnande av komplett utrustning till slutkund, dock senast 2 månader efter påskrivet leveransdokument från Zetterbergs, om inget annat avtalats. 

OBSERVERA!
Formuläret nedan skall fyllas i och skickas in till Zetterbergs Industri AB fullständigt ifyllt för att garantiåtaganden skall gälla.  

Fyll i formulär

Fält markerade med * är obligatoriska att fylla i för att kunna skicka in formuläret.

Uppgifter från Zetterbergs intyg

Fordonsuppgifter

Slutkund

Överlämnande

Om det skulle uppstå problem, vänligen hör av dig till oss.
Telefon: +46 (0)292-705 28
E-post: info@zetterbergs.se

Följ oss gärna!

Få en inblick i vad som händer på Zetterbergs.