”Vi vill ha långsiktiga samarbeten.”

Kalle Röjerås var tidigare chef på inköp och utveckling. Nu får han ansvar även för fastighet och lager i den nya rollen som Logistik- och utvecklingschef. Det kommer ge oss en mer samlad bild av våra leverantörer och möjlighet till djupare samarbeten gällande materialförsörjning, transporter och produktutveckling. – Vi jobbar långsiktigt och vill hitta leverantörer […]

Roberth Löfstedt utsedd till vice VD​

Zetterbergs Industri AB har fr.o.m. den 1 april 2022 utsett Roberth Löfstedt till vice VD i bolaget. Roberth har arbetat på Zetterbergs sedan 2001, och är sedan 2016 även delägare. Roberth behåller rollen som marknads- och försäljningschef, och får genom sin nya roll som vice VD även ansvar för att driva företagets affärsutveckling. Att ständigt […]

Ny reservdelssäljare​

I och med företagets organisationsförändring som trädde i kraft 1 april har Mattias Sundgrens säljområde utökats till att inte bara infatta reparation och service utan nu också reservdelar. Vi tror att det kommer bli en bra lösning för våra kunder med en och samma kontaktperson. Mattias kommer hantera kundens ärende hela vägen, oavsett om det […]